S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Základné ustanovenia

Predávajúci a zákazník sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Vystavením objednávky kupujúci výslovne súhlasí s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami spoločnosti.


Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode. V snahe predísť
zbytočným nedorozumeniam prijímame objednávky výlučne cez e-shop, resp. e-mail na kvetka.m@centrum.sk . V prípade ak Vám nie je niečo jasné pred objednávkou sa informujte telefonicky na číslo : +421908846658.

Vystavením objednávky sa zákazník zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke.
Predávajúci nezaručuje, že objednaný tovar je v čase objednávky dostupný. Zákazník bude o dostupnosti tovaru a o priebehu objednávky informovaný telefonicky alebo mailom.

Kupujúci sa zaväzuje uviesť v registrácii pravdivé a presné údaje.


Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru vrátane 20%DPH. Vyhradzujeme si právo
tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

V cene tovaru nie je pripočítané poštovné.


Dodávka tovaru

Objednávkabude spracovaná bez zbytočného odkladu. Tovar s označením „na objednávku“ bude zákazníkovi odoslaný najneskôr do           14 pracovných dní . Zákazník súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. Dodávka tovaru sa vykonáva spôsobom uvedeným v objednávke, prípadne podľa dohody. Zákazník je povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť tovaru pri jeho preberaní a prípadné nedostatky uviesť do preberacích dokumentov a nechať potvrdiť odovzdávajúcou osobou.
Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, zákazník neprevezme zásielku a ihneď kontaktuje predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie ohľadom fyzického poškodenia tovaru alebo kompletnosti dodávky nie je možné akceptovať. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky zákazníka. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto.


Predávajúci nenesie zodpovednosť:

- za oneskorené, prípadne nevybaveneé dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou

- za poškodenie zásielky zavinené poštou

- za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému prišlo vinou dodávateľa

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), viac krát, predávajúci si vyhradzuje právo na zverejnenie jeho mena, priezviska a internetovej IP adresy na vlastnej stránke, náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom
doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.


Poštovné

Poštovné závisí od Vášho výberu dodacích podmienok nasledovne:

Slovenská pošta ...... 1,65 eur

Dobierka – manipulačný poplatok (Slov.pošta... 1,00 eur)

Doprava v rámci Bratislavy .....2,00 eur (cena je vrátane dobierky)

Pri nákupe nad 50 eur je doprava zdarma!Balné neúčtujeme. Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku, ostatné krajiny budú mať zobrazené príslušné ceny pri odosielaní objednávky, budú vypočítavané individuálne podľa jednotlivych zón štátov, do ktorých zásielku posielame. Cenu môže ovplyvniť aj            váha objednávky.


Platobné podmienky

Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list .

Spôsob platby si určíte v pokladni pri odosielaní objednávky. Za tovar je možné platiť 2 spôsobmi:

* vopred na náš bankový účet. Po zrealizovaní objednávky vám zašleme presné inštrukcie (číslo účtu, variabilný symbol) priamo na vami zadanú e-mailovú adresu v objednávke.

* na dobierku. Platí sa na pošte, prípadne kuriérovi pri doručení zásielky.


Stornovanie objednávky

Objednávku je možné bez udania dôvodu stornovať bez poplatku do 12 hodín od odoslania objednávky, kým tovar nebude expedovaný. Objednávku je možné stornovať e-mailom kvetka.m@centrum.sk. Obratom vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

Stornovanie objednávky po tomto termíne, je možné iba po dohode s predávajúcim. Stornovaním objednávky po uplynutí vyššie
uvedenej lehoty je zákazník povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto konaním. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", tj. v prípade nákupu tovaru, ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaslaním tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.


Odstúpenie od zmluvy

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa objednaný tovar nedá dodať z dôvodu jeho nedostatku na sklade,
alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je povinný oznámiť predávajúcemu odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumom nákupu a číslom účtu zákazníka. Ak zákazník tovar obdržal a prevzal, je povinný zaslať
ho späť na adresu prevádzky predávajúceho, pričom tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený a musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.). Tovar musí byť zaslaný spolu s dokladom o kúpe. Zákazník je povinný tovar poslať doporučene a poistený, keďže predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu (zásielky vrátené
ako dobierka predávajúci nepreberá). Po splnení všetkých vyššie uvedenýchpodmienok pre vrátenie tovaru dodávateľ vráti peniaze za tovar bezhotovostným prevodom na účet zákazníka a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní
tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok dodávateľ nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa naspäť.


Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, alebo od kuriéra si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je
poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame
zásielku neprebrať, prípadne spísať s doručovateľom protokol o poškodení. Na už prijaté poškodené
zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že je tovar mechanicky poškodený, hoci prišiel v neporušenom obale, prosíme, aby ste nás o tom okamžite informovali e-mailom, alebo telefonicky. Neskoršie ohlásenie môže spôsobiť problémy pri vybavení reklamácie.

Záručná doba:

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru (prípadne dátumom vystavenia na faktúre)
Pozor: záruka sa uplatňuje len s originálnym dokladom o kúpe.

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru,
alebo počas jeho používania (napríklad, chýbajúce časti produktu, ich nefunkčnosť, poškodenie nezavinené bežným nosením a opotrebovaním .) Reklamácia sa nevzťahuje na chyby a poškodenia (straty častí), spôsobené nedbanlivosťou užívateľa, či mechanické
poškodenia spôsobené počas bežného používania a opotrebovania tovaru.

Postup pri reklamácii:

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby,(preukázateľne spôsobené dodávateľom), je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti ihneď prostredníctvom e-mailu, najneskôr však
do 3 dní od prevzatia tovaru.

V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.

V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť originál daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

Reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom
zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho ďalšiemu poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list (v bublinkovej obálke). Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Doba vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.
O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.

Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Vrátenie tovaru

Tovar je možné bez udania dôvodu vrátiť do 7 dní od doručenia zásielky na adresu:

Kvetoslava Maronová, Škovránková 4, 93101 Šamorín

Možnosť vrátenia sa vzťahuje na nepoužitý, nepoškodený tovar v originálnom balení.

Za tovar vám zašleme späť peniaze, ktoré ste zaň zaplatili ihneď po obdržaní vráteného balíka.

Peniaze zasielame prevodom na bankový účet zákazníka.

V prípade, ak chcete tovar vrátiť, kontaktujte nás prosím vopred na kvetka.m@centrum.sk . Obratom vám zašleme dodaciu adresu.


Ochrana osobných údajov

Dodávateľ sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje tretej strane pre akékoľvek účely, pokiaľ k tomu zákazník nedá súhlas. Používaním tohoto internetového obchodu zákazník súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Dodávateľ si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia Servera neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.


Plne rešpektujeme právo na ochranu osobných údajov používateľov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

NTk4MzdlN